HÚT CHÂN KHÔNG HẠT ƯƠI TẠI KHU VỰC HÀ NỘI QUẬN BA ĐÌNH

HÚT CHÂN KHÔNG HẠT ƯƠI TẠI KHU VỰC HÀ NỘI QUẬN BA ĐÌNH

HÚT CHÂN KHÔNG HẠT ƯƠI TẠI KHU VỰC HÀ NỘI QUẬN BA ĐÌNH

HÚT CHÂN KHÔNG HẠT ƯƠI TẠI KHU VỰC HÀ NỘI QUẬN BA ĐÌNH Hạt đười ươi là một loại hạt quen thuộc mọc nhiều ở vùng đồi núi miền trung, phía Nam và Tây Nguyên. Hạt này còn được gọi là hạt ươi, hạt lười ươi, trái ươi đại hải, đại hồng quả, quả thuộc […]