Hút chân không khô cá lóc tại Quận Ba Đình – Hà Nội