Hút chân không nấm lim xanh

Hút chân không nấm lim xanh tại quận Thanh Xuân

Hút chân không nấm lim xanh tại Thanh Xuân Nấm lim xanh là loại nấm được mọc ra từ cây Lim xanh đã bị chết, có nguồn gốc ở vùng Tiên Phước (Quảng Nam) và đang phân bố nhiều ở khu vực Nam Lào, rừng Trường Sơn và Tây Nguyên. Cách đây trên 2.000 năm […]

Hút chân không nấm lim xanh tại Hà Nội

Hút chân không nấm lim xanh tại Hà Nội Nấm lim xanh là loại nấm được mọc ra từ cây Lim xanh đã bị chết, có nguồn gốc ở vùng Tiên Phước (Quảng Nam) và đang phân bố nhiều ở khu vực Nam Lào, rừng Trường Sơn và Tây Nguyên. Cách đây trên 2.000 năm […]